دیدبانی61

یادواره شهدا و رزمندگان دیدبانی گروه توپخانه 61 محرم
دیدبانی61


شهید یدالله منتظری-سرپل ذهاب 1362/3/26

شهید محمدرضاعرفانی-میمک 1363/8/7

شهید علی تجری-مهران 1364/5/17

شهید علی اکبر کاغذلو-مهران 1364/5/17

شهید مجیدملا عبدالله قمصری-فاو 1364/12/16

شهید عباس دلاور-جزیره مجنون 19-2-1365

شهیدابراهیم کشوری-ماووت 4-2-1366

شهید عبدالرضا شاکری-ماووت 8-2-1366

شهید حسن صدیقی-ماووت 21-2-1366

شهید علی کریمی-ماووت 21-2-1366

شهید قربانعلی سلیمانی-ماووت 12-4-1366

شهید محمد حسن بیگدلی-ماووت 27-4-1366

شهید رضا سفیدگران-ماووت 1367/1/18

شهید حسن ملک احمدی-ماووت 1367/1/18

شهید بهزاد الیاسی-ماووت 1367/1/18

شهید غلامرضا لطفی قرائی-ماووت 24-3-1367

خاطرات عبدالله روح اللهی

خاطرات محمد عامل محرابی

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۰ نظر ۱۱ مرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۸
یادواره شهدا


۰ نظر ۱۱ مرداد ۰۰ ، ۲۳:۱۴
یادواره شهدا
ایستاده از راست عبدالله روح اللهی-نشسته از راست شهید یدالله منتظری-دیدگاه امین
https://s16.picofile.com/file/8422286400/scan0022.jpg

https://s16.picofile.com/file/8422286426/scan0023.jpg

https://s16.picofile.com/file/8422286418/scan0024.jpg

احداث دیدگاه شهید سعید امین منطقه عملیاتی قصر شیرین ازتفاعات بازی دراز -قضرشیرین-سرپل ذهاب

1361-1362

https://s16.picofile.com/file/8421584442/image_2021_1_16_12_12_37_51_E0W.jpg

https://s17.picofile.com/file/8421584400/image_2021_1_16_12_12_22_625_53s.jpg


https://s16.picofile.com/file/8421366168/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86.jpg

دیدگاه شهید سعید امین سال1398نشسته از راست سلمانیان و نفر پشت سر علی اکبر نیکخو -زیرپوش سفید رضا دانشور- نفر نشسته سمت چپ شهید علی کریمی ونفر پشت سر جانباز رضا وطنی و نفر سمت راست کتاب شهید عبد الرضا شاکری


نشسته از راست مهدی حامد رحمت دیدبان نفوذی  نفر عینکی وسط کاهنی دیدبان نفوذی - نشسته سمت چپ جلو شهید بهزاد الیاسی---منطقه ماووت


مرحوم داودی -علی محمددوست- علی اکبر نیکخو- عباس طحان -سید مرتضی قاسم زاده - مهدی حامد رحمت


از راست نفر دوم قاسم زاده- نفرچهارم چراغی


از راست قاسم زاده-مرحوم داودیهمرزمان دیدبان

از چپ ایستاده شهید عبدالرضا شاکری شهید علی کزیمی


همرزمان دیدبان

دیدگاه شهید سعید امین معروف به هتل امین منطقه سرپل ذهاب سال 1363 از راست نفر دوم دیدبان شهید عباس دلاورنفر نشسته جلو شهید ملا عبدالله قمصری - نفر سمت چپ جانباز سید داود آیتی - نفر پشت سر رضا دانشور سال1362 اصفهان اموزش دیدبانی
نشسته از راست شهید عباس دلاور- نفر سوم شهید علی تجری

از راست عبدالله روح اللهی- نفر سوم علی اکبر نیکخو


نشسته از راست روح اللهی  . ایستاده از راست شهیید قمصری - نفرسوم مهدی فرهادیان

سلام از راست به چپ ایستاده آقای وحدتی خواه از سبزوار وسطی شهید علی کریمی از نیشابور  نشسته ازراست نصیری ودومی آقای علیشاهی از سبزوار    عکاس آقای رخشانی از بیرجند


از راست عبدالله روح اللهی-رضا دانشور-حمیدتسویه چی-علی اکبر نیکخو-مهدی حامد رحمت

ایستاده ازراست نیکخو-رضا سرمست ازرشت-احمد نجفی قوچان-  رضوی بچه های مخابرات

نشسته  از راست شهید قمصری-لگزیان ازنیشابور منطقه سومار
از راست مرحوم جواد خوش سیما - نفر چهارم شهید بهزاد الیاسی

از راست شهید بهزاد الیاسی - نفر چهارم جانباز شید کرمی

از راست نفر دوم رخشانی در جمع دیدبانان 63 خاتم

قدرت الله حلیمی-برادران-سید داود آیتی : دیدبانی 1362
http://s13.picofile.com/file/8401549992/image_2020_2_7_20_34_36_806_Vdp.jpg

اطهریان

http://s6.picofile.com/file/8387480384/image_2020_2_7_20_32_38_287_UO2.jpg

http://s7.picofile.com/file/8387480376/image_2020_2_7_20_32_36_157_qRk.jpg

http://s7.picofile.com/file/8387480350/image_2020_2_7_20_27_39_316_uSD.jpg


http://s7.picofile.com/file/8387480342/image_2020_2_7_20_27_38_212_jxg.jpg

اطهریان-ابوالقاسمی


http://s6.picofile.com/file/8387480334/image_2020_2_7_20_27_37_359_cPq.jpgاز راست شهیدعباس دلاور-شهیدبهزاد الیاسی-؟-اطهریان -؟- نیکخو

http://s6.picofile.com/file/8387480326/image_2020_2_7_20_27_35_674_AWt.jpg

از راست: اطهریان - چراغی - ابوالقاسمی

http://s6.picofile.com/file/8387480318/image_2020_2_7_20_27_32_874_3sp.jpg
ایستاده از راست  نیکخو - طحان

http://s7.picofile.com/file/8387480292/image_2020_2_7_20_27_32_220_SAI.jpgدیدبان شهید علی کریمی
۰ نظر ۳۱ شهریور ۹۹ ، ۱۶:۳۳
یادواره شهدا